نزارم بخوابی 

هعی بپر بپر کنم روت

دوج دالم

پااااااشووووو پاشوووووو بیدار شووووووو 

خوب من دلم تنگ میشه تو لالای

تاریخ:یکشنبه 04 خرداد 1399

زمان:10:3