شنبه 24 مهر 1400

تست تست تماس با ما طراحی سایت

با چراغی

با چراغی همه جا گشتم 

و گشتم 

در شهر ...

هیچ کس

هیچ کس 

اینجا

به طو 

مانند نشد....

لبخند بزن

 

لبخند بزن

بر آمدگی گونه هایت توان آن را دارد که امید رفته را بازگرداند

چقدر من دیدن تو را دوست دارم

 

چقدر من دیدنت را دوست دارم

در خواب

در غروب

در همیشه‌ یِ هر جا

هرجایی که بِتوان طو را دید

صدا کرد و از انعکاس نامت کیف کرد

چقدر من

دیدن طو را دوست دارم

 

لیلی

هر وقت خواستم شعری بنویسم
طو پیدا شدی
با همان ....
در چهارچوب آفتاب
محو تماشای طو شدم
و شعر از یادم رفت
مثل همین حالا ...
مثل همین حالا که شعر می نوشتم
و طو حواسم را پرت کردی

ببخش منو

چند روزی بود که حالم خوب نبود ...

اطرافم چیزایی دیدم که ... گفتم نکنه اذیتت میکنم .. نکنه یه وقت بشم همونی که عشقمو برنجونه ... ناخواسته

با بودنش با حرفی .. با کاری ...

همه دلتنگیا و نداشتنات جمع شدن و یهویی دلم اندازه همه دنیا گرفت ...

توی خودم از خودم از دنیا از خدا از ادماش گرفت ...

طورو ناخواسته چند روزی رنجوندم و ناراحتت کردم ... باعث این شدم که چشم های خوشگلت خیس بشن .. دلت بشکنه .. دلت بگیره .... ناراحتت کنم ... ببخش منو فرشته ی خوشگلم

همه شو بزن پای دیوونه بودن .. پای اینکه ندارمت .. میخوامت و ندارمت ...

همه کار میکنم برای داشتن لیلام

.

من یه ناز دارم و طویی ...دلبرم طویی فرشته ی خوشگل و نازم

طو هزاررررتااا ناز داری و همه شو میخررررم به جووون

میمیرم برااااات

.

دوست داشتن برای طو کمه

من عاااااشقااانه میپرستمت لیلام

.

برای این چند وقت ببخشم دنیام ...

.

خیلی میخوامتا خانومی ... خیلی ...

دیوونتم دیوونه

.

.

اخه توله طو نباشی که من نفس ندارم .. میمیرم

.

عاشقتم عشق ابدی و پاک من... تااا ابددد ...فقط  ** لیلام **

.

الان که داری اینو میخونی بیشتر مواظب نفسم باش.. تا بیام جات

لباس گرمم بپوش سرده   :/

کتک میخوایا...

اصل چرا طو الان درس نمیخونی مگه امتحان نداری ؟؟؟؟ اینجا چیکار میکنی... بدوووو .. کشتمت ینی

 

 

 

.

دیوونتم دیونه

قلبعاشقتم-i love you

L&M Forever

سرگردونی؟ :)

هر موضوعی که میخواهید رو در این قسمت بنویس مانند : پروفایل , آشپزی و...

اشک ها کلماتی هستند که قلب نمی تواند آنها را بگوید