شنبه 24 مهر 1400

تست تست تماس با ما طراحی سایت

لیلی من

تشنۀ بوسیدنــت بودم ولے...

تا شنیـــدے تشنــه تر ...

کـــردے مــرا...

چشــم هــایت را...

به جنــگ آورده اے...

بے سلاح و بے سپــر کـــردے مرا...

من جهانگردم

من جهانگردم و طو جهان منی

و من به دور طو میگردم

راه ده ای یار مرا

حجره خورشید طویی

خانه ناهید طویی

روضه امید طویی

 

..::: دوستت دارم :::..

لیلی

هر وقت خواستم شعری بنویسم
طو پیدا شدی
با همان ....
در چهارچوب آفتاب
محو تماشای طو شدم
و شعر از یادم رفت
مثل همین حالا ...
مثل همین حالا که شعر می نوشتم
و طو حواسم را پرت کردی

سرگردونی؟ :)

هر موضوعی که میخواهید رو در این قسمت بنویس مانند : پروفایل , آشپزی و...

اشک ها کلماتی هستند که قلب نمی تواند آنها را بگوید