جمعه 30 مهر 1400

تست تست تماس با ما طراحی سایت

پناهنده

کشور هم باشی من به طو پناهنده میشوم

یک بوسه زلبهای ترت مرحمتی کن

از کام لبت بوسه سرابست نگو نه

لبهای طو خود جام شرابست نگو نه

یک بوسه زلبهای ترت مرحمتی کن

تقصیر طو این... حال خرابست نگو نه

من جهانگردم

من جهانگردم و طو جهان منی

و من به دور طو میگردم

چقدر من دیدن تو را دوست دارم

 

چقدر من دیدنت را دوست دارم

در خواب

در غروب

در همیشه‌ یِ هر جا

هرجایی که بِتوان طو را دید

صدا کرد و از انعکاس نامت کیف کرد

چقدر من

دیدن طو را دوست دارم

 

بعضی ها می ایند تا تمامت شوند

بعضی ها می ایند تا به تو بفهمانند زندگیت قبل از انها چقدر خالی بوده 

می ایند و معیارت برای همه ی خوبی ها می شوند.

میان اشفتگی روز هایت پیدایشان میشود تابهانه حال خوبت باشند .

مورفینی می شوندو هر شب به رگ هایت تزریق می شوند

حتی فکر کردن بهشان دلت را گرم میکند

جاری می شوند در همه لحظه هایت

دوست داشتن انها دوست داشتنی ترین کاردنیاست

می آیند تا بهترین خاطرات را برایت رقم بزنند

تا همه محالات را برایت دانه دانه ممکن کنند.

و باید مثل شاملو به انها گفت:

"تورا دوست میدارم بخاطر خاطره ها

بخاطر پشت کردن به آرزو های محال

تورو بخاطر دوست داشتن دوست میدارم"

و تو همانی برایم (مهدیم)💋💋

عکس عاشقانه من و طو

عکس جدید عاشقانه,عکس عاشقانه,عکسهای متن دار عاشقانه,عکس عاشقانه زیبا

عکس جدید عاشقانه, عکس عاشقانه, عکسهای متن دار عاشقانه, عکس عاشقانه زیبا

 

ادامه مطلب

سرگردونی؟ :)

هر موضوعی که میخواهید رو در این قسمت بنویس مانند : پروفایل , آشپزی و...

اشک ها کلماتی هستند که قلب نمی تواند آنها را بگوید