جمعه 30 مهر 1400

تست تست تماس با ما طراحی سایت

God

خدا هست :}

خدا و فقط خدا

به ابوالفضل فقط همین یه کلمه س که ایمان بیاری بهش ردیف میکنه همه چیو

/ "خدا" /

خودت تنظیم کن همه چیو / توکلم ب خودته

سرگردونی؟ :)

هر موضوعی که میخواهید رو در این قسمت بنویس مانند : پروفایل , آشپزی و...

اشک ها کلماتی هستند که قلب نمی تواند آنها را بگوید