جمعه 30 مهر 1400

تست تست تماس با ما طراحی سایت

لیلی

هر وقت خواستم شعری بنویسم
طو پیدا شدی
با همان ....
در چهارچوب آفتاب
محو تماشای طو شدم
و شعر از یادم رفت
مثل همین حالا ...
مثل همین حالا که شعر می نوشتم
و طو حواسم را پرت کردی

سرگردونی؟ :)

هر موضوعی که میخواهید رو در این قسمت بنویس مانند : پروفایل , آشپزی و...

اشک ها کلماتی هستند که قلب نمی تواند آنها را بگوید