‏كاش آدم بميره، ولى به اون نقطه از زندگيش نرسه كه ديگه نه چيزى بخواد و نه چيزى خوشحالش كنه

 

 

تاریخ:شنبه 14 مرداد 1396

زمان:1:1