زندگی‌ شوق رسيدن به همان

فردايی‌ست

كه نخواهد آمد ...

 

👤 سهراب سپهری

 

تاریخ:شنبه 14 مرداد 1396

زمان:1:1