سهراب سپهری

زندگی‌ شوق رسيدن به همان

فردايی‌ست

كه نخواهد آمد ...

 

👤 سهراب سپهری