خوبم…

 

باور کنید خوبم!

 

اشک ها را ریخته ام

 

غصه ها را خورده ام

 

نبودن ها را شمرده ام

 

و این روز ها که میگذرد…خالی ام!

 

خالی ام از

 

خشم،دلتنگی،نفرت،…و حتی عشق

 

” خالی ام از احساس”

 

.

تاریخ:شنبه 10 تير 1396

زمان:3:43