میمیرم برات فرشته ی ناز و خوشگلم .... بدون که تا اخر عمرم فقط طویی تنها فرشته زندگیم ... نباشی نیستم نفسم

تاریخ:چهارشنبه 01 دي 1395

زمان:14:47