آرامش من آینده ی من; در دست توست...

پروانه ی من;قلبم رو ببین سر مست توست

آینده ای روشن من با تو بسازم

دنیامو بغل کن ای محرم رازم!زیبا گل مهتابم

هرگز هرگز هرگز که  از تو دست بردارم من!

قلبم وابسته شد به آن چشمانت! وای دنیا دنیا دوستت دارم 

هرگز هرگز هرگز که از تو دست بردارم من

قلبم وابسته شد به آن چشمانت وای دنیا دنیا دوستت دارم 

دوستم داشته باش...

شعر آوازم باش تو مرا آغاز کن شوق پروازم باش 

درعبور از چشمت لانه ی عشق پیداست 

لحظه های بی تو زندگی بی معناست !زندگی بی معناست...

هرگز هرگز هرگز که از تو دست بردارم من 

قلبم وابسته شد به آن چشمانت وای دنیا دنیا دوستت دارم 

تاریخ:جمعه 17 بهمن 1399

زمان:11:2