شب تولد ط بهترین شب زندگی من 

شبی که همه وجودم به این دنیا اومد 

این روز رو اگه صد سالم جشن بگیریم بازم کمه 

تولد ط یعنی تولد همه خوبیا 

تولد ط میلاد عشقه

عشقی بی نظیر و بی مثال 

دوست دارم مهدی من 

عشق ابدی من 

میپرستمت تا ابد 

تاریخ:جمعه 26 دي 1399

زمان:16:51