ای زیبا ترین وجود هستی 

ای مرد دوست داشتنی من 

برای تو می نویسم 

برای تو که بهترین هستی منی 

برای تو که عاشقانه نگاهت را 

چشمانت را

لب هایت را 

موهایت را 

و تمام وجود تورا میپرستم 

برای توی که عصاره وجودی منی

برای لبخندانت که روح زندگی من است 

برای توی که نگات بهترین و معصومانه ترین نگاه عالمست 

برای چشمان پاکت که جز مرا ندیدن 

برای دستانت که جز مرا لمس نکردند 

برای لب هایت که غیر مرا نبوسیده اند 

 تو بهترین 

زیبا ترین 

وعاشقانه ترین جلوه هستی 

برای تمام مرد بود هایت 

برای تمام تکیه گاه بودن هایت 

برای تمام بودن هایت 

تور را همچون معبودی ستایش می کنم 

تو ای اسطوره تمام زندگانی من 

دوستت دارم 

به لطافت برگ های گل بهاری  دوستت دارم 

به زیبای باران صبحگاهی دوستت دارم 

و به زیبای لبخند هایت میپرستمت 

.

.

.

.

.

 

تاریخ:شنبه 14 تير 1399

زمان:19:55