یک لجظه های تو زندگی هست که ادم یک چیزی میاد توی قلبش یک حس یکهویی

مثل حس و حال این جمله که یکهو به قلب من سرازیر شد

      (دلتنگ توام با هیچکسم میل سخن نیست )

 

این حسو حال بمونه یادگاری 

99/04/10

تاریخ:سه شنبه 10 تير 1399

زمان:18:47