دنیای من 

ای همه رویای من 

در دلم تنها توی تنهای من 

برای شعر گفتن نیاز به شاعر بودن نیست 

فکر تو هر دیونه ای رو شاعر میکنه 

من دیونه شعر گفتن برای توام

#امضا لیلیِ دیونه میتیش

تاریخ:جمعه 23 خرداد 1399

زمان:9:33