یعنی ببین چی یافتم هااااااااا

گوشاااااااااااااااااااتووووووو بکندمممممممممم

اوووووووووووم گااااااااااااااااااااازززززززززززززززز

تاریخ:سه شنبه 06 خرداد 1399

زمان:19:15