پاشووووووووووووووووو

نزارم بخوابی 

هعی بپر بپر کنم روت

دوج دالم

پااااااشووووو پاشوووووو بیدار شووووووو 

خوب من دلم تنگ میشه تو لالای