روز عشق مبارک عشق دوست داشتنی من 

هیچ چیزی توی دنیا قشنگ تر از تو نیست 

برای من هر روز که میگذره روز عشقه 

چون من هر روز عاشق تر میشم بهت 

هر روز کنارت عشق رو جور دیگه ای مزه مزه میکنم 

و چه طعم شیرین و دلچسبی داره کنار تو عاشقی کردن 

عاشق تو#لیلی

تاریخ:جمعه 25 بهمن 1398

زمان:10:34