ولنتاین مبارک عشق من

تو نهایت عشقی 

نهایت دوست داشتن

و در لابلای این دوست داشتن ها

چقدر خوشبختم 

که تو سهم قلب منی 

 ولنتاین مبارک عشق دوست داشتنی من