تو نهایی ترین حس خواستن منی 

من با تو به بی نهایت میرسم 

 

...

 

تولدت مبارک مهدی دوست داشتنی من 

من کنار تو خوشبخت ترین دختر جهانم 

هیچ چیزی جز تو از زندگی نمی خوام 

وقتی تورو دارم همه چیز دارم 

خیلی دوست داشتم کنارت بودم و تمام این حرفا رو توی گوشای خوشگلت می گفتم 

ولی الان اینجا می گم و می نویسم تا بشه برامون یک خاطره به یاد موندنی

به امید روزی که تمام این نجواهای عاشقانه رو توی گوشت زمزمه کنم ...

 

خیلی دوست دارم 

از خدا ممنونم بخاطر به دنیا اومدنت 

از مامان ممنونم بخاطر این که پسر زیبای مثل تورو به من هدیه داده 

و از خودت ممنونم بخاطر بودنت توی زندگیم 

 

معبود دوست داشتنی من 

تاریخ:پنجشنبه 26 دي 1398

زمان:21:0