تو جان جهان منی ...

من به تو جان میدهم این قید بی قید شرط است 

.

.

.

جان که چیزی نیست من برای تو از جان هم بالا تر میدم

تاریخ:پنجشنبه 26 دي 1398

زمان:21:0