close
دانلود آهنگ جدید
دستاش

دستاش

همیشه فکر میکردم خیلی عاشقتم 

فکر میکردم مگه میشه بیشتر از این عاشق بود 

با خودم میگفتم هیچ وقت بیشتر ازاین نمیشه دیونه یک نفر بود 

ولی اشتباه فکر میکردم .....

میدونی کی این رو فهمیدم ...

دقیقا روزی که دستامو گرفتی 

اونجا بود که فهمیدم میشه هزار برابر عاشقت بشم هزار برابر دیونت بشم 

اون لحظه فهمیدم عاشق تو بودن ودیونه تو شدن هیچ حد مرزی نداره 

بی حد مرز عاشقتم 

# تمام زندگیم 

# من به تو دچارم 

# معتاد دستاتم 

#مهدیم