زیبا ترین لحظه های زندگیم از وقتی رقم خورد که ...

عاشق تو شدم 

زیبا ترین حسای زندگی از وقتی شروع شد که ...

عاشق تو شدم 

اگه بار هار به روز اول برگردیم من باز هم ...

عاشق تو میشم 

 

تو تجلی زیبا ترین حس خدا در زمینی 

 

#عشق دوست داشتنی من 

# مهدیم 

تاریخ:یکشنبه 10 آذر 1398

زمان:19:28