ادم های راستگو / ساده / مهربون / آروم و... دنیا بیشتر از قبل به بودنشون نیاز داره

همه دارن به بد بودناشون افتخار میکنن / یکم از خوبیاتون بگید شرمنده شیم :]

تاریخ:یکشنبه 26 خرداد 1398

زمان:0:39