این ماده غذایی بسیار خوشمزه میباشد که میتوان به راحتی همسر خود را گول بزنید. زمان مصرف این ماده بسیار دلپذیر دقیقا 10 دقیقه قبل از گفتن خواسته خود میباشد. :))))))

تاریخ:دوشنبه 13 خرداد 1398

زمان:0:44