ای تن من خراب تو دیده من سحاب تو          ذره افتاب تواین دل بی قرار من

تاریخ:چهارشنبه 25 مهر 1397

زمان:10:35