close
دانلود آهنگ جدید
چقدر من دیدن تو را دوست دارم

چقدر من دیدن تو را دوست دارم

 

چقدر من دیدنت را دوست دارم

در خواب

در غروب

در همیشه‌ یِ هر جا

هرجایی که بِتوان طو را دید

صدا کرد و از انعکاس نامت کیف کرد

چقدر من

دیدن طو را دوست دارم