close
دانلود آهنگ جدید
من اسیرم در میان آن دو چشم

من اسیرم در میان آن دو چشم

 

 

دوستت دارم..چرایش پای طو،

ممکنش کردم،محالش پای طو

میگریزی از من و احساس من

دل شکستن هم ،گناهش پای طو

آمدی آتش زدی بر جان من

درد بی درمان گرفتن هم،دوایش پای طو

من اسیرم در میان آن دو چشم

قفل زندان را شکستن هم،سزایش پای طو

سوختم،آتش گرفتم زین سبب

آب بر آتش نهادن هم جزایش پای طو

پای رفتن هم ندارم من،از کوی دلت

پا نهادن بر دل مست و خرابم پای طو...