عکس

دوست داشتنت گناه باشد

 یا که اشتباه،

گناه میکنم تو را 

حتی باشتباه

(مهدی و لیلا)

تاریخ:شنبه 15 آبان 1395

زمان:14:47