بعضی وقتا میشینم فک میکنم به این که ازوقتی رفتی چیارو از دست دادم که اینجوری‌شدم ...

و همیشه هم تهش به یه جواب میرسم ؛

میفهمم فقط یه چیزو از دست دادم ؛

" خودمو "

 

آخ گفتم خودم ؛

چقدر دلم تنگ شد براش ...

 

تاریخ:یکشنبه 05 شهريور 1396

زمان:3:2